MÅL:
Vi vil støtte børn og unge i at klare sig godt i skolen og gennemføre en ungdomsuddannelse

AKTIVITET:

BABA

Formål:

At bringer fædres ressourcer i spil. At bidrage til en større vide om det samfund, de lever i.

Målgruppe:

Målgruppen er fædre med primært etnisk baggrund

Indhold og praksis:

Læringsforløbet i BABA består af:

En opstartsdag, hvor de frivillige arbejder med deres egen rolle som far, og hvor de etablerer det stærke fællesskab, som indsatsen herefter bygger videre på.

8 lørdage eller 16 hverdage (eller evt. en kombi) hvor fædrene samler op på deres egen udvikling og den forandring, de har skabt hos andre siden sidst, giver hinanden sparring på dilemmaer og udfordringer, samt indgår i dialog med en repræsentant (gæst) fra 'systemet'. 

 

AKTIVITET:

Førskolehold

Formål:

At gøre forældrene gode til at støtte op om deres børns skoleliv.                                         

Målgruppe:

Forældre til børn der skal starte i skole                                             

Indhold og praksis:

Forældre, der har børn der starter i førskole, skal tilbydes undervisning i hvordan man samarbejder med skolen samt hvordan de som forældre kan støtte deres børn i en god skolegang. Herunder også en viden om hvorfor ”forældedeltagelse” er så vigtig. Det er både i skolearbejde, forældremøde, skole-hjemsamtaler, fødselsdage, legeaftaler og meget mere. Forældrene vil også få en introduktion til brugen af AULA/VIGGO.

Forældrene skal tilbydes dette umiddelbart før og under førskoleopstart (April – maj- juni)

+ en opfølgning inden skolestart i august.

AKTIVITET:

Bydelsmødre

Formål:

At bringe håb og forandring i kvinders liv., At bidrage til en større vide om det samfund, de lever i.

Målgruppe:

Primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

Indhold og praksis:

En grunduddannelse på 14 moduler, hvor de deltagerne får viden om forskellige temaer, som vedrører familielivet, lærer principperne for det frivillige arbejde og konkrete metoder der klæder dem på til at støtte andre kvinder på den bedste måde.

Bydelsmødre giver kvinder den information og støtte, de har brug for, så de kan tage kontrol over eget liv og træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for dem selv, familien og børnene. Indsatsen kan beskrives som hjælp til selvhjælp.

AKTIVITET:

Forældrekurser

Formål:

At forældrene får konkrete redskaber til at forstå og håndtere deres børns behov og udfordringer. 

Målgruppe:

Målgruppen er forældre med børn i alderen 0 – 3 år og 3 – 8 år

Indhold og praksis:

6- 8 forældrepar deltager på et forløb. Der afholdes to forløb om året. I alt vil max. 128 forældre modtage kurset i løbet af 4 år.

 

AKTIVITET:

”Lektiecafe”

Formål:

Alle aktiviteter herunder skal støtte børn og unge i at blive dygtige til at klare sig i skole og uddannelse. 

Målgruppe:

6 - 18 år 

Indhold og praksis:

Børn og unge der har brug for hjælp til deres lektier kan komme og få hjælp til det. 

 

 

 

AKTIVITET:

”Byt-en-bog-skabet”

Formål:

Støtte børn og unge i at blive dygtige til at klare sig i skole og uddannelse.                                                                                              

Målgruppe:

Alle børn, unge og forældre

Indhold og praksis:

I skabet i Trivselshuset kan børn og deres forældre komme og låne bøger med hjem. 

AKTIVITET:

”Læsning i sommerferien”

Formål:

Støtte børn og unge i at blive dygtige til at klare sig i skole og uddannelse.                                                       

Målgruppe:

Børn i alle aldre der har lysten til at læse.

Indhold og praksis:

Der arrangeres en bogmesse i starten af ferien, hvor børnene får uddelt bøger, som de kan læse i løbet af sommerferien – der vil også være mulighed for højtlæsning en gang i ugen i Trivselshuset. Børnene bestiller til bogmessen en bogpakke på biblioteket efter alder og emne/interesse.  

AKTIVITET:

”Musik-leg for 0-6 årige”

Formål:

At stimulere sproget i en tidlig alder.                                                                                           

Målgruppe:

Børn og deres forældre i alderen 0 - 6 år.

Indhold og praksis:

Der arbejdes med rim, remser og sange som stimulere sproget og samtidig får forældrene redskaber med sig hjem, så de selv kan træne sproget med de små. 

En gang i ugen mødes forældre der går hjemme på barsel eller hjemmepasser deres børn, med en musiklærer fra Holstebro Musikskole. Både før og efter er der god tid til en snak med forældrene om deres barns trivsel og udvikling.