MÅL:
Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge

AKTIVITET:

”Forandringer indefra”

Formål:

Vi vil styrke børn og unges evner til at planlægge og afholde møder, kurser og skabe sociale aktiviteter igennem forenings- og fritidsliv.

Målgruppe(r):

Unge fra 13 – 20 år

Indhold og praksis:

Vi vil fokusere på at være opsøgende på børn og unges egne ideer og initiativer og støtte dem i at starte aktiviteter op eller blive aktive i det allerede etablerede idræts- og foreningsliv.

 

 

AKTIVITET:

”Team Ung i Job”

Formål:

Unge skal lære at have et fritidsjob og skal støttes i at komme videre til en anden virksomhed.

Målgruppe(r):

Unge i alderen 13 – 15 år.

Indhold og praksis:

Der etableres et fritidsjobsteam i relation til Trivselshusets kiosk, uddelertjans, børnepasser samt udeområde.

Teamet skal deltage i et personalemøder, hvor de lærer hvad der skal til for at kunne indgå på en arbejdsplads, f.eks. hvilke regler der gælder for unge fritidsjobbere, indsigt i forskellige jobmuligheder og får lært at skrive deres eget cv og ansøgning. De vil få hygiejnebevis og skal deltage i samarbejdsøvelser. Fritidsjobbet i Trivselshuset skal fungere som et springbræt til at komme ud og fungere i en anden virksomhed. De unge vil opleve en mere pædagogisk tilgang og der vil være plads til at lære af sine fejl og modnes til at indgå på en mindre pædagogisk arbejdsplads.

Når de har arbejdet i Trivselshuset i max et halvt år skal de sluses videre til andre virksomheder.