Money 2724241 1920

Projektet er for alle lejere i boligselskaberne NordVestBo, Holstebro Boligselskab samt Lejerbo. Også dem bosat udenfor Trekanten. 

Projektet tilbyder overblik over din økonomi, hjælp til netbank, oprette budget, hjælp til at kontakte kreditorer, dialog om styring af din egen økonomi og en håndholdt hjælp til økonomi. 

Projektleder er Anders Antvor og han kan kontaktes på: tlf. 3084 5990

Flere har brug for økonomi- og gældsrådgivning.

Den økonomiske krise i Danmark kan også mærkes i vores rådgivning. Vi oplever øget efterspørgsel efter hjælp.

Antal unikke lejere hjulpet i 2022:    126 (401 samtaler)

Antal unikke lejere hjulpet i 2021:    112 (272 samtaler)

Økonomiskraadgivningfolder
Norge3

Vores frivillige har tavshedspligt og tager godt imod dig

Når du får hjælp hos os kan du forvente at blive mødt med en anerkendende tilgang hvor vi altid tager udgangspunkt i det der virker for dig. Vi møder dig derfor fordomsfrit og tilstræber altid i vores kontakt med dig at vi altid tror på du har evner og skjulte ressourcer som venter på at blive sat fri.

Hos os bruger vi frivillige der i deres fritid af egen lyst og uden at få penge for det vil hjælpe dig med dine udfordringer inden for økonomi- og gæld. Det at vi bruger frivillige sikrer at der er en ligeværdig og troværdig relation imellem dig som lejer og den frivillige.

Værdigrundlag

Projektet er organiseret under Lejerbo, Holstebro.

Lejerbos mission er at skabe ”rum for liv”. Med rum tænker vi både på det fysiske rum – boligen - og på det miljø boligen ligger i. Det kan både være det nære miljø, hele afdelingen eller det sociale rum. Den anden del af missionen, Liv, dækker over, at Lejerbo har et ønske om, at vores boliger skal være et trygt og hyggeligt sted for de mennesker, der bor i og omkring dem.

Ved at give alle lejere, der bor i en almen bolig i Holstebro kommune adgang til gratis økonomi- og gældsrådgivning giver rådgivningen sit bidrag til at skabe ”rum for liv”

Vi tilbyder ikke det samme som betalte økonomi- og gældsrådgivninger

Vi gør det så godt vi kan inden for de rammer vi har at arbejde med. Det er vigtigt at du inden du modtager rådgivning fra os er orienteret om og accepterer at der er forskel på den rådgivning  man betaler for og den rådgivning der som os arbejder med frivillige der ikke får løn for deres frivillige arbejde. Derfor kan du ikke forvente samme service og tilgængelighed som du kan ved en en advokat eller gældsrådgivning, der arbejder efter vederlag.

Du kan ikke kræve erstatning for evt. forkert rådgivning

Vi har ikke en rådgiveransvarsforsikring så hvis du skulle være så uheldig at du bliver rådgivet forkert så er det ikke muligt at gøre projektet eller den frivillige erstatningsansvarlig.

Klageadgang

Skulle vi ikke leve op til dine forventninger er du altid velkommen til at klage eller rette kontakt enten til projektleder for vores rådgivning: Anders Antvor på mail: anders@trekantenholstebro.dk eller til forretningsfører ved Lejerbo Holstebro Bendix Jensen på mail: BJE@Lejerbo.dk. Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig personligt.

KLAGEFORMULAR Klagevejledning Klageprocedure