MÅL:
Flere skal i arbejde og i uddannelse

AKTIVITET:

Hverdagsrådgivning

Formål:

Frivillige støtter dig i at blive selvstændig i brugen af digitale hjælpemidler såsom computer, iPad eller smartphones samt de digitale services såsom borger.dk, NyiDanmark, pladsanvisningen, skolemælk, aula (skolernes intranet) mm.

Du får gennem rådgivningen frigivet nogle ressourcer som kan bruges til i højere grad at tage ansvar for eget liv samt deltage aktivt i samfundet.

Målgruppe(r):

Alle beboere i Trekanten

Indhold og praksis:

Praktisk hverdagsstøtte

Hvad står der mon i brevet fra kommunen eller hvordan logger man ind med NemID og betaler regninger?

Hverdagsrådgivning varetages af frivillige i regi af Dansk Flygtningehjælp, der har evnerne og lysten til at sætte sig ind i forskellige problemstillinger. Det er borger til borger hjælp og de problemstillinger der vejledes i, er problemstillinger beboerne forventes af kommunen at kunne klare selv (men ikke kan endnu).

Emnerne for rådgivningen er mange:

Læse og forstå diverse breve fra offentlige myndigheder:

Jobcenter, Ydelseskontoret, Udbetaling Danmark, Familiesektionen, Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet, Politi, Retten, Sygehusvæsnet, Erstatningsnævnet ol.

Hjælp til udfyldelse af skemaer/ansøgninger:

Forlængelse af opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse, statsborgerskab, familiesammenføring, enkeltydelser (tænder, psykolog, medicin, briller o.l.), SU, kontanthjælp, boligstøtte, skilsmisseansøgning, julehjælp, fritidspas mm.

Hjælp til NemID og Digital postkasse samt Aula (skolernes interne kommunikationssystem) og i det hele taget brugen af it-udstyr.

 

AKTIVITET:

Supportgruppe – frivillige understøtter tryg mobilitet

Formål:

Vi vil skabe et frivilligt netværk der f.eks. kan ledsage en beboer i målgruppen til forskellige tilbud i en opstart.

Det kan også være den frivillige hjælper med at finde andre transportmuligheder.

De frivillige er med til at styrke særligt kvinders mulighed for at deltage i jobcentrets tilbud. 

Målet er, at så mange som muligt kan få mulighed for at agere i et selvbåret liv i sammenhæng med et fællesskab.

Målgruppe(r):

Kvinder med begrænsede sociale fællesskaber.

Indhold og praksis:

Supportgruppen understøtter kvinders adgang til deltagelse i almentilbud – f.eks. jobsøgningsaktiviteter på Harald Leths vej – ved at tilbyde frivillig ledsagelse.

Supportgruppen understøtter kvinders sikre mobilitet ved at træne hvordan kvinderne kan føle sig trygge i færdsel udenfor hjemmet.

AKTIVITET:

Jobmentor 

Formål:

At bringe ledige i arbejde enten via småjob, fuldtidsarbejde, eller i uddannelse.

Målgruppe(r):

Beboere på kontanthjælp, integrationsydelse og ressource forløb og førtidspensionister. 

Indhold og praksis:

Jobmentoren støtter beboeren i at starte op i enten praktik eller arbejde. Jobmentoren kan støtte beboeren i at finde den rette vej i systemet.