89659599 645913529560076 1633195356214788096 N
Kdn

Kvinder danner netværk
Der har igennem mange år været afholdt kvindeaften hver onsdag i Trivselshuset. Formålet har været at skabe et rum for især etniske kvinder, hvor de kunne komme ud og få et ”frirum” for familielivet og huslige pligter.

Da ut. startede i marts 2017 med at stå for kvindeaften, oplevede jeg at de kvinder der mødte ind, var en sammentømret gruppe, der nærmest havde et helt hus til deres venindekomsammen. Der kom mellem 8 og 12 kvinder hver gang. De havde alle børn med der løb rundt i huset og legede, mens kvinderne drak kaffe/the og ikke havde den store opmærksomhed på børnene. Jeg spurgte dem hvad kvindeaften gik ud på og de forklarede mig at projektmedarbejderen sørgede for at der skete nogle dejlige og spændende ting for dem. Det var de rigtig glade for og ville gerne have at jeg fortsatte i samme stil.

Antallet af kvinder der mødte ind, voksede til ca. 20 pr. gang. Efter at have set det an en 2 måneders tid og forsøgt at arrangere nogle af de ting kvinderne efterspurgte, besluttede jeg mig for, at det ikke var sådan jeg ville drive en kvindeaften. Jeg forklarede kvinderne at jeg havde brug for deres hjælp. At det var for meget for en person at stå for at arrangere ting og at jeg også grundlæggende syntes det var en forkert måde at gøre det på. At det jo var deres aften – ikke min. At det nu var tid til at de selv tog ansvar for denne aften – ikke jeg. Det blev modtaget positivt og lidt usikkert….hvad kom der nu til at ske?

Maj 2017
Jeg arrangerede at den efterfølgende aften ville vi nedsætte en arbejdsgruppe som fremover skulle stå for at planlægge og arrangere kvindeaften. Jeg lovede dem at jeg nok skulle deltage i arbejdsgruppen, men at det ville blive dem der kom til at bestemme hvad der skulle ske. Jeg bad dem om at gå ud og sige til deres veninder, svigermødre og søstre at de skulle deltage, for det var et vigtigt møde.

Til mødet deltog ca. 25 kvinder og vi fik nedsat en arbejdsgruppe på 5 kvinder. Vi begyndte at afholde møder og først var de meget usikre på hvad de skulle gøre og hvordan de skulle gøre det. De fik mere og mere erfaring og en dag fortalte jeg dem i arbejdsgruppen at vi var nødt til at tage skridtet videre. Jeg fortalte dem at jeg er projektansat og at det ikke var sikkert at jeg altid ville være her, så hvis kvindeaften skulle bestå, var vi nødt til at gøre noget andet. Jeg fremlagde forslaget om at arbejde hen imod at blive en forening. Det tog tid at forklare hvad en forening er, herefter at skrive vedtægterne for foreningen, herefter at afholde stiftende generalforsamling og nedsætte en bestyrelse.


26 september 2018:

Stiftende generalforsamling

26 oktober 2019:
101 medlemmer af Kvinder danner netværk