I Trivselshuset understøtter DRC, i samarbejde med den boligsociale helhedsplan, aktiviteterne:

Netværksfamilier

Børneklub

Lektiecafe

Hverdagsrådgivning

Se mere her

Trivselshuset
Drc Logo Pressemeddelelse