Vidste du at...

Nørreland ligger i den vestlige ende af Holstebro by og her bor 1/10 del af befolkningen i Holstebro kommune. Nemlig lige omkring 6000 mennesker. 

Nørreland ligger 10 min. kørsel fra midtbyen med fine cykelstier og busforbindelser lige ved døren.

I bydelen ligger flere videregående uddannelser, her er to supermarkeder samt pasningsmuligheder for de helt små.

Familie huset er et nyt projekt der starter op og placeres i Nørreland. Her vil både socialrådgivere, sundhedsplejersker, jordemødre og ngo'er arbejde sammen om at støtte familier i en god start på familielivet. 

Bydelen har egen kirke, genbrugsbutik og værtshus. Samt sit helt eget bingocenter. Har du brug for at tage sol er det også muligt, i solcentret. 

I Nørreland er der et aktivt frivilligt liv både i kulturhuset Trivselshuset, i Nørrelandskirken og på Døesvejens Fritidscenter. 

Ungdomsskolen er ligeledes placeret i Nørreland og tilbyder mange spændende aktiviteter for unge i 7 - 9 kl. Det er også her du finder Sprogafdelingen for børn. 

Ungeenheden, der hjælper unge i job og uddannelse,  finder du i Nørreland samt den attraktive "Step 10" uddannelse.

I Nørreland ligger der også ældreboliger og Thorshøj plejecenter, der er et selvejende plejecenter under Danske Diakonhjem.

Du kan gå en tur på Den Grønne Rute som vil føre dig tværs gennem bydelen.

På denne gåtur vil du opleve anderledes lyde, dufte og en kulturel mangfoldighed, du ikke støder på andre steder i Holstebro. 

 

Vidste du at...

Lejemålene i Nørreland hører under tre almene boligorganisationer:

NordVest Bo

Boligselskabet Holstebro

Lejerbo

Derudover er der også Andelsforeningen Thorshammer og det private boligejendomsselskab Heimstaden, der begge har boliger i den afdeling der hedder Thorshammer. 

Heimstaden har ligeledes Nørrelandshusene til udlejning. 

 

Vidste du at...

Nørreland har sit helt eget kulturhus, der hedder Trivselshuset. 

Derudover er der flere gildesale som kan lejes til fester og større arrangementer. 

Du kan lege pirat på skibet på Njords Torv, skate på Frejas plads, hoppe på hoppepuden og lege på parkour legepladsen ved Trivselshuset, nyde naturen i Rans Park og plukke et æble i Iduns Lund.

Du kan også gå en tur ned til de to søer ved Vølunds vej og fodre ænderne der hygger sig i den rolige natur. 

Der er boldbaner til både fodbold og basketball i to af boligafdelingerne.

Som lejer er det muligt at leje en lille kolonihave i flere af afdelingerne.

På Ungdomsskolen er der en fed klatrevæg og en super god legeplads.

Mange tror at...

der bor 70 % flygtninge og indvandrere i Nørreland.

Fakta er at der i området bor 30% med international oprindelse. Og 70 % etnisk danskere

Der findes i alt 58 forskellige nationaliteter i bydelen, hvilket er ret unikt.

Intet andet sted i Holstebro finder du den kulturelle mangfoldighed.

Vidste du at...

Bydelen Nørreland dækker følgende vejnavne:

Heimdalsparken, Jættehøjparken, Friggparken, Asagården, Skjoldgården, Danagården, Humlegården, Thorshammer, Lokegården, Vølundsvej, Ægirsvej, Heimdalsvej, Ydunsvej, Baldersvej, Frejasvej, Odinsvej, Døesvej, Thorsvej, Dyssegården, Dyssegårdsvej, Broagervej (stopper ved Nørrebrogade), Skoleparken, Birkelunden, Birkehøj, Kildeparken, Nørrelandshusene.

Vidste du at...

Der er bevilget 74 millioner kroner til etablering af ”Den Grønne Rute” igennem Trekanten.

Det er et strategisk byudviklingsprojekt, der ønsker at skabe større sammenhængs kraft i bydelen, ved at åbne de forskellige afdelinger for hinanden og motivere borgerne til at benytte hinandens områder på kryds og tværs. 

Vil du gerne vide mere om dette projekt kan du kontakte projektkoordinator Kristine Holzendorff på 

tlf: 30 31 46 34

mail: kho@nordvestbo.dk

Du kan også læse mere her på siden under "Den Grønne Rute"

Vidste du at...

Bydelen Nørreland fik sin egen Borgerforening i januar 2023. 

Foreningen formål er:

  • At etablere møder på kryds og tværs af nationaliteter, religioner og generationer, for at styrke fællesskabet
  • At styrke det gode naboskab, samt den mentale og fysiske sundhed i bydelen.
  • At arbejde for alt, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne.
  • At varetage bydelens og beboernes interesser ved at holde fokus på de positive historier.
  • At arbejde for at undgå ekskludering og stigmatisering på alle niveauer.
  • At være bydelens talerør over for offentlige myndigheder og boligorganisationerne.
  • At samarbejde med projekter i bydelen, civilsamfundets aktører, afdelingsbestyrelser og grundejerforeninger.

Læs mere om borgerforeningen på siden her under foreninger.